Вестник “Народна борба”

Орган на ОК на Отеч. фронт - Хасково

  • Размер: 2/4 стр; 49/35 см. , 49/32 см.

  • Година: 1944

  • Местоиздаване: Хасково

  • Автор: Ред. к-т Хасково

Код: ##140202 Категория:

Излиза веднъж или два пъти седмично.

Форматът на вестника се променя през годините.

I 1944/45 16 септ. – 8 септ. 1-55
II 1945/46 15 септ. – 14 септ. 56-111
III 1946/48 21 септ. – 10 септ. 112-178
IV 1948 17 ян. – 25 дек. 179-228
V 1949 1 ян. – 31 дек. 229-280

От V 1949 254 подзагл. Седм. вестник. Орган на ОК на ОФ.

I 1944 48 – II 1945 76 отг. ред. Харалан Русев Русев; 55 – Хар. Русев и Петко Бакалов; II 74 – IV 1948 191 отг. ред. Танчо Топузов, зам.-отг. ред. Петър Сиротов; от IV 1948 228 отг. ред. Петър Генчев Сиротов.

Години


  • Собственост: Регионална библиотека "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”