Ас. Златаров

[Възпоменателен лист]

  • Дата на издаване: дек. 1946

  • Година: 1946

  • Размер: 4 стр. ; 50 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Автор: Уредници : Георги К. Кацаров, Петър Г. Сиротов

Код: ##000432 Категория:

Издава Обл. инспекция на информацията и на изкуствата – Хасково.
По случай 10 г. от смъртта на проф. д-р Асен Златаров.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”