Ас. Златаров

[Възпоменателен лист]

  • Дата на издаване: 22 дек. 1945

  • Година: 1945

  • Размер: 4 стр. ; 49 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Автор: Уредници : Георги Кацаров, Петър Г. Сиротов

Код: ##000431 Категория:

Издава Обл. инспекция на информацията и изкуствата – Хасково.
По случай 9 г. от смъртта на проф. д-р Асен Златаров.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”