Ботевски лист

  • Дата на издаване: 2 юни 1968

  • Година: 1968

  • Размер: 2 стр. ; 45.5 см

  • Местоиздаване: Михайловград

Код: ##000392 Категория:

Издава техникум по електротехника “Христо Ботев” в Михайловград.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”