Бузлуджа 1868 – 1968

[Юбилеен вестник]

  • Дата на издаване: [авг. 1968]

  • Година: 1968

  • Размер: 8 стр. ; 55.5 см

  • Местоиздаване: [Стара Загора]

Код: ##000389 Категория:

Издават: Окръжно историческо дружество, Окръжен исторически музей в Стара Загора, Национален парк-музей “Шипка-Бузлуджа”.
Юбилеен вестник по случай 100 години от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”