[Четиридесет] 40 години РМС

Юбилеен вестник

  • Дата на издаване: 29 юни 1968

  • Година: 1968

  • Размер: 2 стр. ; 43 см

  • Местоиздаване: Калчево

  • Автор: Ред. колегия : Георги Братанов и др.

Код: ##000393 Категория:

Други уредници: Георги Йорданов, Стойчо Русев.
Издава Общинският комитет на БКП и Общинският комитет на ДКМС с. Калчево, Ямболско.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”