[Двадесет] 20 години ДП Тют[юнева] промишленост Харманли

  • Дата на издаване: [май 1967]

  • Година: 1967

  • Размер: 4 стр. ; 42 см

  • Местоиздаване: Харманли

Код: ##000418 Категория:

Издава юбилеен комитет.
По случай годишнината от създаването на ДП “Тютюнева промишленост” – Харманли.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”