Факел на светли бъднини

75 години читалище "Напредък"

  • Дата на издаване: 25 ноем. 1962

  • Година: 1962

  • Размер: 4 стр. ; 58.5 см

  • Местоиздаване: Дъскот

Код: ##000371 Категория:

Редактира комитет.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”