[Хиляда осемстотин седемдесет и осма] 1878

80 години от Освобождението на България : Юбилеен вестник

  • Дата на издаване: 3 март 1958

  • Година: 1958

  • Размер: 12 стр. ; 59 см

  • Местоиздаване: София

  • Автор: Ред. колегия : Сл. Васев и др.

Код: ##000366 Категория:

Други ред.: Ил. Кюльовски, Цв. Драгнев, Вес. Хаджиниколов, Д. Виячев, Любен Денев.
Издание на Съюза на българските журналисти, със съдействието на колектива на в. “Отечествен фронт”.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”