Книга и народ

Лист за седмицата на книгата

  • Дата на издаване: 23 - 30 дек. 1945

  • Година: 1945

  • Размер: 10 стр. ; 49 см

  • Местоиздаване: София

  • Автор: Ред. комитет : Атанас Далчев и др. ; Худ. : Ст. Сотиров, Ев. Томов

Код: ##000356 Категория:

Други ред.: Никола Кондарев, Христофор Драгов, Иван
Леков, Стефан Станчев, Ангел Тодоров.
Издава Централен инициативен комитет за отпразнуване седмица на
книгата по почин на Министерството на информацията и изкуствата.
Липсват стр. 5 и 6.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”