Михаил Петров

  • Дата на издаване: 7 ян. 1969

  • Година: 1969

  • Размер: 2 стр. ; 41.5 см

  • Местоиздаване: Търговище

Код: ##000404 Категория:

Издава партийният комитет при ДЗС гр. Търговище.
По случай 25 г. от смъртта на Михаил Петров – Климент – ремсист, ръководител на Търговищкия партизански отряд.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”