Музейно дело

  • Дата на издаване: 1 окт. 1968

  • Година: 1968

  • Размер: 4 стр. ; 59 см

  • Местоиздаване: Разград

  • Автор: Ред. колегия : Стоян Стоилов - отг. ред. и др.

Код: ##000400 Категория:

Други ред.: Александър Парушев, Христо Радушев, Петър Пенчев – секретар, Радослав Райчев, Стефан Стефанов.
Издание на Окръжния исторически музей по случай седмицата на музеите и паметниците на културата – 1 – 7 октомври 1968 г.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”