Никола Йонков Вапцаров

Пет години от героичната му смърт

  • Дата на издаване: юли 1947

  • Година: 1947

  • Размер: 8 стр. ; 49 см

  • Местоиздаване: Горна Джумая

  • Автор: Отг. ред. Ст. Стоицов

Код: ##000362 Категория:

Издава Македонският литературен кръжок “Никола Йонков Вапцаров” и Областна служба на информацията и изкуствата – Г.-Джумая.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”