[Осемдесет] 80 години народно читалище и театрален колектив – Любимец

  • Дата на издаване: [1964]

  • Година: 1964

  • Размер: 4 стр. ; 41 см

  • Местоиздаване: [Любимец]

Код: ##000416 Категория:

Изд. като бр. 12/13 [1964] на Благоевски глас.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”