[Осемдесет] 80 години Варненска градска народна библиотека

1883 - 1963

  • Дата на издаване: 25 дек. 1963

  • Година: 1963

  • Размер: 4 стр. ; 42 см

  • Местоиздаване: Варна

Код: ##000376 Категория:

Издава юбилеен комитет – Варна.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”