Първа искра

50 години БКП

  • Дата на издаване: [дек. 1968]

  • Година: 1968

  • Размер: 8 стр. ; 41 см

  • Местоиздаване: Славотин

  • Автор: Ред. колегия : Петко Георгиев - ред. и оформление и др.

Код: ##000388 Категория:

Др. ред.: Иван Кънчев, Емануил Димитров, Рангел Александров, Мара Иванова, Рангел Илиев, Цено Георгиев, Младен Янчев, Венелин Захариев.
Издава БКП в село Славотин – Михайловградски окръг.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”