[Петдесет] 50 години партийна организация в село Стоил войвода

Под твоите бойни знамена

  • Дата на издаване: 19 февр. 1969

  • Година: 1969

  • Размер: 4 стр. ; 60 см

  • Местоиздаване: Стоил войвода

Код: ##000406 Категория:

Издава редакционен комитет.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”