[Шестдесет и пет] 65 год. Георги Димитров

  • Дата на издаване: 15 юни 1947

  • Година: 1947

  • Размер: 8 стр. ; 58 см

  • Местоиздаване: София

  • Автор: Ред. Светослав Минков

Код: ##000361 Категория:

Издание на Камарата на народната култура.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”