[Сто] 100 години български вестник

1846 - 1946

  • Дата на издаване: 1 дек. 1946

  • Година: 1946

  • Размер: 8 стр. ; 52 см

  • Местоиздаване: София

  • Автор: Худ. : Ст. Пенчев, Б. Ангелушев

Код: ##000359 Категория:

Издава Съюзът на журналистите в България.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”