[Сто] 100 години читалище "Просвета"

[Юбилеен брой]

  • Дата на издаване: 23 дек. 1962

  • Година: 1962

  • Размер: 4 стр. ; 44 см

  • Местоиздаване: Перущица

Код: ##000373 Категория:

Редактира комитет.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”