[Сто] 100 Ленински пламък

  • Дата на издаване: [1970]

  • Година: 1970

  • Размер: 8 стр. ; 41 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Автор: Ред. колегия : З. Добрева и др. ; Худ. Ив. Шикеров

Код: ##000427 Категория:

Други ред.: П. Йорданова, Ат. Хаджиколев, Зл.
Апостолов, Ж. Запрянов, Й. Божинов.
Издават Градският комитет на БКП, Градският народен съвет и
заводските вестници в Хасково (“Задружен труд” – бр. 7,
“Мир” . бр. 7, “Народен строител” – бр. 7,
“Социалистически автотранспорт” – бр. 8,
“Тютюноработническа дума” – бр. 8).

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”