[Сто четиридесет и пет] 145 години народно училище "П. К. Яворов"

Юбилеен вестник

  • Дата на издаване: 13 ноем. 1968

  • Година: 1968

  • Размер: 4 стр. ; 50 см

  • Местоиздаване: Крива бара

  • Автор: Ред. Нафталим Борисов

Код: ##000387 Категория:

Издава учителско-родителският комитет при у-ще “П. К. Яворов”

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”