Светли образи

[Възпоменателен лист]

  • Дата на издаване: 20 май 1965

  • Година: 1965

  • Размер: 4 стр. ; 55.5 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##000435 Категория:

Издава Дружеството на Съюза на българските журналисти в
Хасково.
Под редакцията на дружеството на журналистите. За отпечатването
са съдействали колективът на Полиграфическия комбинат
“Атанас Стратиев”, обществени организации и институти в
Хасково.
Посвещава се на паметта на загиналите през априлските събития в
1925 г. Жеко Димитров, Ана Маймункова, Тодор Атанасов (Санкето),
Стефан Димов и Атанас Стратиев.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”