Цанко Церковски

Паметен лист по случай 20 год. от смъртта му : 1926 - 1946

  • Дата на издаване: май 1946

  • Година: 1946

  • Размер: 8 стр. ; 48 см

  • Местоиздаване: София

Код: ##000358 Категория:

Издание на Фондация “Ал. Стамболийски”.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”