Юбилейно Хасково

  • Дата на издаване: септ. 1969

  • Година: 1969

  • Размер: 12 стр. ; 41 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Автор: Ред. колегия : Ат. Хаджиколев и др.

Код: ##000421 Категория:

Други ред.: Б. Каркадаков, Ж. Запрянов, Й. Божинов, П.
Йорданова, Зл. Апостолов.
Издават Градският комитет на Българската комунистическа партия,
Градският народен съвет и многотиражните градски вестници
(“Тютюноработническа дума” бр. 14-15, “Мир”
бр. 16-17, “Народен строител” бр. 15-16,
“Напоителен фронт” бр. 15-16, “Социалистически
автотранспорт” бр. 16-17, “Задружен труд” бр.
14-15).

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”