Кинофакултет по теория на киното и проблемите на киноизкуството [Афиш]

  • Година: 1973

  • Размер: 49 х 71 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001719 Категория:

Дата и място на събитието: 23 януари 1973 – 22 май 1974 г.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”