Пенсионерска младост [Афиш]

  • Година: б. г.

  • Размер: 71 х 50 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001510 Категория:

Организатор: Културен отдих
Дата и място на събитието: 11 декември б. г., чит. "Заря"

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”