Представителен Киноклуб '57 [Афиш]

  • Година: б. г.

  • Размер: 42 х 59 см

  • Местоиздаване: [Димитровград]

Код: ##001717 Категория:

Организатор: ПДК "Химик" Димитровград

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”