Новото отделение ОАРИЛ в хасковската болница

  • Година: 1983

  • Размер: 40 х 30 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135256 Категория:

Създаденото преди 1 г. отделение по анестезиология,
реанимация и интензивно лечение (ОАРИЛ) при Окръжна болница –
Хасково е снабдено с нова, съвременна медицинска апаратура в
помощ на пациентите.

От ляво надясно : д-р Д. Тончева и медицинската сестра Ж.
Маринова.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”