[Д-р Георги А. Кожухаров – учител в Хасково]

  • Година: 1899

  • Размер: 17/11 см

  • Местоиздаване: Одрин

  • Издателство: D. Michailides

Код: ##001061 Категория:

Д-р Георги А. Кожухаров (вдясно) – волнонаемен учител в Хасково от 8. X. 1899 г. до 25. X. 1899 г.

  • Собственост: Петър Бойчев - Старо Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”