[Д-р Георги А. Кожухаров в консулството в Серес]

  • Година: 1907

  • Размер: 9x14

Код: ##001063 Категория:

В двора на консулството на град Серес, 1907 г. Д-р Георги А. Кожухаров е седналия в средата.

От октомври 1904 до декември 1907, д-р Кожухаров е управляващ в агентството в Серес.

  • Собственост: Петър Бойчев - Старо Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”