Изглед от гр. Хасково

  • Година: 1903

  • Размер: 9x14 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: Книжарница Руси Иванов

Код: ##000981 Категория:

Хасково – общ изглед. Неизвестният подател на
картичката е написал: "Това са къщите на г-н Радев…"
Предполага се, че става въпрос за къщата на Никола Радев, което
не означава, че това е непременно бащиният му дом.
Д-р Никола Радев Димитров е бил блестящ икономист и юрист, военен
педагог, учен и политик.

  • Собственост: Петър Бойчев - Старо Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”