Слово за св. икони

  • Година: 1892

  • Размер: 21 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Автор: Чернооков, С. П.

  • Издателство: б. изд.

Код: ##064149 Категория:
  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”