Поетичен рецитал "Име легенда" [Афиш]

  • Година: 1984

  • Размер: 52 х 68 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001757 Категория:

Организатор: Клубът на дейците на културата и културно-просветен клуб "Тракия", Хасково
Дата и място на събитието: 9 октомври 1984 г., Клуб на културните дейци

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”