[Сто] 100 г. от освобождението на Хасково [Афиш]

  • Година: 1970

  • Размер: 58 х 81 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001696 Категория:

Организатори: Окръжен исторически музей – Хасково, Клубът на дейците на културата Хасково
Дата и място на събитието: 12 януари 1978 г., салон на КДК

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”