Атанас Стратиев

  • Година: 1920 - 1925

  • Размер: 9 х 14 см

Код: ##001165 Категория:

Атанас Райчев Стратиев (17.12.1894 г.-19.05.1925 г.) –
роден в Хасково в семейството на дребен търговец. Завършва
гимназия в родния си град. През 1908 г. става член на
хасковската тесносоциалистическа просветителска група
"Съзнание". През 1911 г. постъпва в Школата за запасни
офицери в София. По време на Първата световна война като офицер
командува взвод в ротата на тесния социалист капитан Тутмаников
от Хасково. След войната се установява в София. През 1920 г. е
избран за член на Централното настоятелство на БКМС. През 1922 г.
е избран за член на ръководството на Военната организация на БКП.
След Септемврийското въстание през 1923 г. завежда нелегалните
ядра в софийските казарми. През април 1925 г. Атанас Стратиев
попада в полицията. Разбрал неизбежния край, сам посяга на живота
си.

  • Собственост: РБ "Хр. Смирненски" - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”