Надежда Тенева с двете си деца

  • Година: 1979

  • Размер: 13 х 9 см

Код: ##001257 Категория:

Надежда Тенева – дъщеря на Любомир Тенев и децата и
Александър и Елена Чакърови
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в
Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”