Първият випуск на ДВТУ "Кр. Сарафов"

  • Година: 1951

  • Размер: 29,5 х 21,5 см

Код: ##001222 Категория:

Любомир Тенев , на първия ред, четвъртият, като
преподавател по западноевропейски театър в ДВТУ "Кр.
Сарафов"
Горе от ляво Рангел Вълчанов, Иван Тонев, Васил Мирчовски, Коста
Цонев, Александра Игнатиева, Георги Калоянчев, третата от дясно –
Жени Божинова, най-дясно Вили Цанков.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”