Любомир Тенев с приятели

  • Година: 1957

  • Размер: 18 х 13 см

Код: ##001185 Категория:

От ляво на дясно – Филип Филипов (псевдоним на Филип
Кирилов Йорданов) – български театрален режисьор, педагог и
обществен деец;
проф. Георги Костов Янакиев – български драматичен режисьор,
обществен и театрален деец, народен артист;
проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в
Хасково;
проф. Гочо Гочев – български театровед и педагог.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”