Димо Тенев с учители в Полски Тръмбеш

  • Година: 1934

  • Размер: 14 х 9 см

Код: ##001208 Категория:

Димо Тенев (седналият), баща на Любомир Тенев.
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”