Магазин за обувки

  • Година: 1979 - 1981

  • Размер: 40 х 30 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135478 Категория:

Предприятията от сферата на търговията и услугите в Хасковски окръг преизпълняват своя план по стокооборота през периода 1976 – 1978 г. Спрямо 1975 г. прирастът надхвърля 36,5 млн. лева.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”