Нова технология в "Химмаш" – Хасково

  • Година: 1980 - 1983

  • Размер: 40 х 30 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135441 Категория:

Нова, по-качествена технология за газокислородно рязане
и заварка под флюс е внедрена през изминалата година в Завода за
химическо машиностроене в Хасково. Заслугата за нея е на
работниците от отдел "Заваряване" с главен специалист
Данчо Благоев (в средата).

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”