Учебен час в Химическия техникум в Димитровград

  • Година: 1979 - 1985

  • Размер: 30 х 40 см

  • Автор: Щерев, Т.

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135738 Категория:

Техникумът по индустриална химия в Димитровград има добре обзаведени кабинети и учебни лаборатории, което повишава качеството на учебния процес.

На снимката : Четвъртокурсници правят лабораторни упражнения.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”