Учредяване на писателско дружество в Хасково

  • Година: 1977

  • Размер: 30 х 40 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135819 Категория:

Учредително събрание на хасковското дружество на Съюза
на българските писатели (CБП) на 7 окт. 1977 г. Присъстват
главният секретар на съюза Слав Христов Караславов, първият
секретар на Окръжния комитет на БКП Господин Корцанов (прав в
средата на снимката), ръководители на града и окръга, местни
творци. Освен тримата членове на СБП – Антон Михайлов, Иван
Николов и Петър Василев, в новосъздаденото дружество влизат още
11 писатели от региона. Негов пръв председател е Антон Михайлов.

Антон Михайлов (1916 – 1993) – писател, журналист и общественик,
роден на 30. IX. в Хасково. От 1942 г. живее в Стара Загора,
където
дълги години работи в сферата на културата. Секретар е на КДК и
основател на Литературния музей в Стара Загора. След
пенсионирането си се връща в родния си град, където оглавява
новоучреденото дружество на СБП (1977 – 1982). По негова
инициатива през 1984 г. е създаден Литературен музей в Хасково.
Пише проза за деца и възрастни. Носител на орден "Кирил и
Методий” – II степен. Умира на 18.Х.1993 г. в Стара Загора.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”