Изглед от Хасково с театъра – Haskowo. Ansicht mit dem Theater

  • Година: 1940

  • Размер: 9x14 см

  • Местоиздаване: София

  • Издателство: Гр. Пасков

Код: ##000977 Категория:

Поглед към сградата на театъра, откъм градината.

  • Собственост: Петър Бойчев - Старо Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”