Свиленград. Главната улица

Swilengrad. Die Hauptstrasse

  • Година: 1930-1939

  • Размер: 8,5 x 13,5 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##135966 Категория:

Вляво са сградите на общинската аптека и Българска земеделска банка.

  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”