Свиленград. Главната улица.

Svilengrade

  • Година: 1920-1929

  • Размер: 9 x 14 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##135907 Категория:

След опустошителната Балканска война Свиленград се
възражда отново от пепелището. Изграждат се нови жилищни сгради,
общински учреждения, училища, кметство, съд, околийско
управление. Според приетия благоустройствен правилник улиците се
разпределят на чаршийски, първостепенни и второстепенни. Главната
улица продължава да бъде старото шосе за Одрин.

  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”