[Седемдесет и пет] 75 години Държавна библиотека "Ив. Вазов" Пловдив

  • Дата на издаване: 29 дек. 1957

  • Година: 1957

  • Размер: 4 стр. ; 58.5 см

  • Местоиздаване: Пловдив

  • Автор: Ред. колегия : Грую Григоров и др.

Код: ##000365 Категория:

Други ред.: Стоян Инджев, Костадин Костов.
Издава Юбилеен комитет – Пловдив

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”