Николай Райнов

35 години творчество

  • Дата на издаване: 8 февр. 1948

  • Година: 1948

  • Размер: 4 стр. ; 48.5 см

  • Местоиздаване: София

Код: ##000363 Категория:
  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”