Юбилеен лист

  • Дата на издаване: 1 ноем. 1968

  • Година: 1968

  • Размер: 4 стр. ; 48.5 см

  • Местоиздаване: София

  • Автор: Ред. колегия : В. Вълчева и др.

Код: ##000381 Категория:

Други ред.: Г. Хайребедян, Е. Андонова.
Издава Учителският колектив при 76 основно училище “[Любчо] Баръмов”.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”